Back
De Argentijnse Tango
De Argentijnse Tango ontstond aan het eind van de 19e eeuw in de arme buurten van Buenos Aires en Montevideo uit een samensmelting van de Spaanse, Afrikaanse en traditioneel westerse dans. Hij werd gedanst door de porteños; de immigranten uit de arme havenwijken. De wasvrouwen, prostituees en arbeiders hadden maar weinig hoop op een beter leven en dansten hun zorgen weg op de melodieuze klanken van de bandoneon, de kleine trekharmonica die met zijn zowel warme als schrille klanken nog steeds de ziel van de tangomuziek is.

De kern van de tango is van alle tijden: Argentijnse tango gaat over de interactie tussen twee mensen, over sensualiteit, plezier, spanning en creativiteit. De dans is voor iedereen, jong en oud, met of zonder danservaring. Tango is in de eerste plaats een sociale dans waar gezelligheid en sfeer belangrijk is.
Het fundament van tango is het samenspel tussen de dansers, de muziek en een aantal bewegingsprincipes. De Argentijnse tango wordt vaak verward met de Europese ballroomtango die vanaf midden vorige eeuw in Europa populair werd. Argentijnse tango wordt echter niet gedanst volgens vaste patronen maar is een dynamisch en geïmproviseerd spel van leiden en volgen: een gedanste wisselstroom van gevoelens en vertaling van de muziek in beweging.

Muziek
De muziek waarop gedanst wordt dateert voornamelijk uit de jaren '40, de hoogtijdagen van de orkesten in Buenos Aires. Hoewel de tango duidelijke kenmerken heeft is ook de muziek heel divers. Veel tangos zijn krachtig, lyrisch, dynamisch en gelaagd. De muziek varieert van moeizame kraaktango's tot onwaarschijnlijk prachtige kippenvelplaten. Er zijn legio CD's te koop, in de winkel of op het Internet. In Rotterdam heeft Donner/ItRecords (Lijnbaan) een aardige collectie. Een paar aanraders die je zeer goedkoop digitaal kunt bestellen bij de Argentijnse specialist Zivals: www.tangostore.com (wel redelijk wat portokosten):
 
Carlos di Sarli
Instrumental Vol - 1
Di Sarli & d'Arienzo
Para Bailar
Rodolfo Biagi
Sus Existos con Jorge Ortiz
Osvaldo Pugliese
En Vivo en El Colon
Color Tango
Con Estilo Para Bailar III Vol I
Tangos para Bailar
Valses Inolvidables
Varois Interpretes
Astor Piazzolla
Chador
Al di Meola
Plays Piazzolla
Neotango
Wat zich sinds enkele jaren in hoog tempo ontwikkelt, is iets dat onder de noemer Neotango of Electrotango of TangoFusion wordt geplaatst: hippe muziek waar vanuit verschillende muzikale hoeken verbindingen gemaakt worden tussen tango en eigentijds geluid. De explosie aan muzikale fusies tussen lounge, jazz, elektronische muziek en Argentijnse tango is bij de tangodansers wereldwijd in populariteit aan het groeien. Het is een naar ons inzien welkome ontwikkeling die sinds Gotan Project de tango mondiaal gaandeweg uit zijn traditionele cliché vorm haalt. Binnen de dans is er naast het dominante beeld van de wat ouderwetse soms theatrale elegantie inmiddels in vorm, inhoud en in uiterlijk, ruimte voor tango als een dynamische fysieke communicatie die nog steeds stijlvol, maar ook swingend, sexy en meer vrij is: anno 2006.

De opengebroken vormentaal van de tangodans die ongeveer tien jaar geleden door een nieuwe lichting Argentijnse dansers/denkers is gegroeid vindt hier op een natuurlijke manier een mogelijk evenbeeld.

In Cuartito Azul wordt sinds ca. 2000 met grote regelmaat op lessen en oefenavonden gemixt tussen prachtige krakende tango's uit de jaren 1920 tot '40 en de elektronische stevige of sferische nieuwe tangomuziek. Naar onze beleving en ervaring is het een groot genot om het wat gereserveerde en soms belemmerende ouderwetse decorum los te mogen laten, zowel in vorm als in geluid, en samen op een eerlijke manier te kunnen genieten van de muziek en dans met al haar mogelijkheden.

Omdat de muzikale verandering nog jong is, wordt er heel wat af geëxperimenteerd binnen de Neotango. De discussies en smaakverschillen zijn dan uiteraard ook veelsoortig, wat het dynamische karakter van de ontwikkeling onderstreept. De kritiek is dat het nieuwe geluid vaak niet zo diepgaand is als de traditionele muziek. Een aantal Neotango producties die naar ons idee echter zeker het beluisteren en bedansen waard zijn (ook te bestellen via Zivals):
Tanghetto
Hybrid Tango
Tanghetto
Buenos Aires Remixed
Carlos Libedinsky
Narcotango
Bajofondo
Tangoclub
Gotan Project
La Revancha del Tango
Ultratango
Astornautas

Gotan Project
Lunático

Carlos Libedinsky
Narcotango2


ChillSessions
Tango door de tijd
De tango is een nog jonge dans die sinds enkele jaren volop bloeit en in ontwikkeling is. Hij ontstond rond 1880 in de achterbuurten van het nog nieuwe door immigranten bevolkte Buenos Aires en Montevideo. Eerst vooral gedanst in woonkazernes en bordelen, rond 1920 verscheept naar Parijs, daar populair geworden en, mede daardoor, ook door de bovenlaag van de bevolking in de Argentijnse hoofdstad geaccepteerd. De jaren '40 waren de gouden tijden van de tango. In het bijzonder welvarende Buenos Aires floreerden tientallen orkesten in de overbevolkte danshuizen en aan de lopende band werden er muziekstukken, liedteksten en tangofilms geproduceerd. Carlos Gardel stal als tango icoon met zijn melancholische verschijning en gevoelige stem wereldwijd menig vrouwenhart.

Tango in verval en het ontstaan van de Ballroomvariant
In de decennia die volgden raakte de tango echter gaandeweg op de achtergrond; door rock & roll verdween de interesse van jongeren en tijdens de militaire junta werd de tango in Argentinië zelfs officieel verboden. Eind jaren '70 was het cultuurgoed bijna verdwenen en danste men alleen nog in bescheiden sfeer. In Europa was de tango intussen zijn eigen weg gegaan; het was omgevormd tot een sterk gekuiste, gestileerde en choreografische versie van het origineel, en geïntegreerd in de ballroomdansen.

Begin van de opleving dankzij het spektakel
Dankzij de grote populariteit van een nieuw fenomeen, de Broadway Tangoshow, met als belangrijkste choreograaf/danser Juan Carlos Copes, herleefde de interesse voor tango in de jaren '80. Europeanen en Aziaten zochten naar de oorsprong van de dans en kopieerden in hun eigen land de passen en houdingen van de inmiddels oud geworden tangodansers in Buenos Aires. Veel verbale educatieve informatie was er niet. De dans was cultureel erfgoed en werd voornamelijk geleerd door gewoonweg voor- en nadoen van verschillende sequenties van passen. De dansparen liepen vooruit (tegen de richting van de klok in) en deden zo nu en dan een van de sequenties. Wanneer wat kwam was niet georganiseerd, waardoor de dans het karakter van een geïmproviseerd geheel had. Veel sequenties of 'figuren' die gedanst werden, stonden echter vast en hadden op een spontane manier namen gekregen om ze te kunnen onderscheiden en benoemen (media luna, ocho, girando).

Behoefte aan grip, groeiende interesse uit het buitenland
De Argentijnse dansers/docenten Gloria en Rodolfo Dinzel deden in de jaren '80 een eerste poging tot systematisch beschrijven van de dans om zo enig houvast te krijgen binnen de schijnbaar oneindige hoeveelheid mogelijke passen. Er werd een choreografische structuur ontworpen met een 'Basico' van 8 stappen, die vanaf dat moment door velen als De Basispas van de tango werd beschouwd en als kapstok gold voor andere figuren. Gaandeweg werd de tango wereldwijd bekender en namen docenten de verzonnen sequentienamen over. De benoemingen echter leidde (en leidt nog steeds) veelal tot verwarring, omdat er verschillende namen bestaan voor een zelfde sequentie of beweging en er verschillende versies van een sequentie onder een zelfde naam de ronde doen.
Interesse van buitenlanders bracht op zijn beurt een sterke opleving van de dans in Buenos Aires teweeg. Kennis uit de traditionele sociale meer introverte versie van de dans ('tango de salon') en de nieuwe choreografische en expressieve theatervariant ('tango espectaculo') werd gemixt of apart gedoceerd, en leverde nieuwe vormen en combinaties op. Een befaamde danser die al jong beide uitingen integreerde en het publiek wist te betoveren is de Argentijn Pablo Verón (o.a. te zien in Sally Potters' film The Tango Lesson uit 1997).
Door de grote bekendheid van glamorous tangoshows als Tango Argentino en Tango Pasion hebben veel mensen echter alleen het overdreven theatrale beeld van tango in hun hoofd. De gedanste passie tussen man en vrouw werd op het podium sterk uitvergroot zodat het publiek op de achterste rijen het ook kon zien. Het cliché beeld van overdreven passionele elkaar amechtig aankijkende koppels in dramatische poses komt daar vandaan, en sijpelde ook door in de scholen en op de dansvloer.

Tango Nuevo
Eind jaren '80 begon er temidden van de opleving een groep jongeren op een eigen manier te experimenteren met de tango. Door de vrijwel volledige verdwijning van de dans na de jaren '50 was de generatie 40ers nagenoeg niet zichtbaar op de tangovloer. De groep jongeren wilde niet dansen zoals hun opa's en oma's noch als de gestileerde showdansers, en zocht een eigen weg. Ze probeerden grip te krijgen op de onderliggende structuur achter de improvisatiemogelijkheden en zochten nieuwe manieren om zich te kunnen uiten en plezier te maken. Ze oefenden, probeerden elkaar te overtreffen in het vinden van de meest complexe of interessante passen, en daagden elkaar uit om het gevonden materiaal verbaal aan elkaar over te dragen. De belangrijkste denkers en experimenteerders onder hen zijn Gustavo Naveira en Fabian Salas, en later ook Chicho Frumboli. Een wisselende groep meiden deed mee in het proces. De alternatievelingen werden met hun wilde ideeën en manier van dansen uiteraard lange tijd bepaald niet omarmd door de conservatieve tangogemeenschap. Hun belangrijkste bevindingen, die een ware aardverschuiving in de kijk op en educatie van tango teweeg heeft gebracht, waren 1. het kunnen spiegelen van (series van) passen; 2. het kunnen wisselen van rol-informatie van man en vrouw en 3. het achterstevoren kunnen dansen van sequenties. In het uiterlijk van de dans veranderde ook iets bijzonders: alles wat de man zelf danste kon hij ook zijn dame leiden. Voor de vrouw ontstond er aldus vrijwel gelijk bewegingsvocabulaire: een stap in de verzelfstandiging van haar rol. Ze onderzochten ook hoe er te dansen viel op de meer complexe muziek van Astor Piazzolla, die vooralsnog beschouwd werd als niet geschikt voor de dans. Een ander belangrijk gegeven, dat aan de oppervlakte lag, waarmee ze werkten maar wat nog niet helder omschreven was, betrof het onderscheiden van het kleinste brokje structuur van de tango: drie posities te weten Kruis Voor, Kruis Achter en Open Stap. De jongste telg van de bende, Mauricio Castro, een intelligent analyticus met een muziek- en dansachtergrond, heeft de werking van die posities systematisch en met gestructureerde oefeningen beschreven en gepubliceerd in Tango, the Structure of the Dance (boek en cdRom). De drie kopstukken van de groep zijn een aantal jaar geleden met hun partners allen een eigen weg gegaan. Ze hebben de ontwikkeling en populariteit (met name onder jongeren) zeer sterk gestimuleerd, en doen dat nog steeds. De drie worden beschouwd als de beroemdste vernieuwers en beste dansers/docenten van de nieuwe tangocultuur. Hun bevindingen vallen onder de naam Tango Nuevo.

Tango Discovery
Mauricio Castro is ook zijn eigen weg gegaan. Hij pioniert in het synthetiseren van bruikbare concepten en recente ontwikkelingen uit verschillende methodes rond de bewegingsleer en de neuropsychologie. Hij is de eerste die structureel andere muziek dan tango in lessen en trainingen gebruikt. Deze vormen van normalisering en modernisering, die gelijk op gaan met andere hedendaagse uitingen, zijn intussen in veel (jonge)tangoclubs standaard geworden. Castro's bevindingen zijn gevat in de Tango discovery Methode. Tango discovery is een zich ontwikkelende en aan bekendheid groeiende training. In Td zijn verschillende concepten geïntegreerd tot een eerste sterk gefundeerde, holistisch geöriënteerde methode voor het leren van de dans en het daar binnen vrij, gecontroleerd en volledig kunnen improviseren. De benadering zoekt naar congruentie in vorm en inhoud voor het blootleggen van een hedendaags begrip van tango, en wordt door zijn frisse, open en intelligente kijk op de dans door beginners alswel professionals als eye opener ervaren. Doel van Td is het ontwikkelen van sensitiviteit, begrip van het tango-spectrum en het vergroten van je plezier in dansen. De oefeningen geven inzicht in het noodzakelijke begrip van de structuur en de muzikale gerichtheid, het verkrijgen van controle over de techniek, en het vergroten van bewegingskwaliteit. Voor leider en volger is een even grote verantwoordelijkheid en actieve rol weggelegd. De methode stimuleert het gebruik van ieders integriteit, zelfreflectie en gezond verstand om effectief te kunnen leren en oprecht te genieten van de dans.

Booming all over the world
De aantrekkingskracht van de tango groeit met de dag. In vrijwel alle grote en middelgrote steden in Europa, de VS en Azië is er een tangocultuur te vinden. Duizenden mannen en vrouwen waaronder een snel groeiende groep jonge dansers reist met regelmaat naar Buenos Aires en naar Internationale festivals om elkaar te ontmoeten en zich te laven aan de mogelijkheden en het plezier dat de dans biedt. Voor iedereen is er een stijl of modus waarin hij of zij zich het prettigst voelt: subtiel, klein, introvert, stoer, sexy, expressief, uitdagend, speels, serieus; van appilado milonguero (dichtbij en tegen elkaar aan leunend) tot close embrace salon, tot een meer open vorm, of een mix van de verschillende typen. De dans is en blijft voor velen een intrigerende ontdekkingstocht.

Tango in Nederland
Op dit moment zijn er in Nederland meer dan veertig tangoscholen, tientallen tango dansgelegenheden en worden er in elke grote tot middelgrote stad tangofeesten (salons) georganiseerd met of zonder speciale DJ's, dansoptredens, live orkesten, exposities of theater. Eens per jaar is er een groot festival in Amsterdam (www.tangomagia.com) waar je gedurende een aantal dagen volop kunt workshoppen en feesten.

Regelmatig reizen dansers richting het Mekka van de tango: Buenos Aires. Sinds een aantal jaren wordt deze stad overspoeld door tango -en ander toerisme. Het is een prachtige bruisende stad die een bijzondere Latino-Europese sfeer uitstraalt, en waar (in de provincie Buenos Aires) ongeveer evenveel mensen wonen als in heel Nederland. Het groeiende toeristenanimo voor deze stad is er overigens niet in de laatste plaats vanwege de financiële situatie daar (alles is er zo'n 3 tot 4 maal zo goedkoop). Met grote regelmaat doen Argentijnse dansers, tangodocenten en ambitieuze sterren in spé hun bezoek aan Europa en dus ook aan Nederland, om lessen en optredens te geven en te proeven van het Europese tangoleven. Hun 'skills met roots'-situatie ondervindt inmiddels concurrentie van de groei aan zich professionaliserende jonge Europese tangodansers, die ook op festivals en internationale feesten werken en workshops en performances geven.

In het tangomaandblad 'La Cadena' staan alle oefengelegenheden, salons, optredens en tangoconcerten in Nederland en België vermeld, met daarnaast allerhande artikelen over muziek, persoonlijke tangobelevenissen, en columns en recensies (zie www.lacadena.nl). Op Internet kun je een zeer uitgebreid overzicht van tango in Nederland en daarbuiten vinden op www.torito.nl.

De tango heeft een aparte scéne, en staat in vrijwel alle steden volledig los van stijl- of andere dansscholen. Er is domweg al meer dan genoeg te beleven binnen de tango zelf.
Cuartito Azul

Stichting Cuartito Azul (Het Blauwe Kamertje, naar een tango uit 1937) bestaat ongeveer 18 jaar maar in haar huidige vorm als 'Tangoschool' sinds 2002.
In de beginjaren van de stichting was het liefdewerk- oud papier, kleinschalig en actief in het organiseren van lessen en concerten en verhuizend van de ene naar de andere locatie in de Rotterdamse binnenstad.
Cuartito Azul heeft nu ongeveer 400 leerlingen en daarmee is het een van de grootste tangoscholen in Nederland. Het is een levendige organisatie waar zich de afgelopen jaren zonder subsidiegelden en met hard werk en veel liefde voor de tango bijzondere evenementen hebben afgespeeld en waar veel mensen graag komen. Het is een plek waar Rotterdammers, expats en buitenlandse studenten elkaar in een warme sociale context ontmoeten en waar cultuur en dans geïnteresseerden elkaar op een ongedwongen manier tegen komen. Onze ervaring en expertise op het gebied van Argentijnse tango is sterk gegroeid. Het docententeam bestaat inmiddels uit 8 mensen die met liefde en vaardigheid kun kennis overdragen. De dagelijkse leiding ligt bij Hugo Buiten en Marieke Timmer. Zij zijn in de Nederlandse tangoscéne bekende dansers en docenten en waren onder andere te zien op verschillende festivals en bij VARA's programma Masterclass met Sonja Barend.

De stichting bestond in het begin uit een muziektak en een danstak. De muziekafdeling is professioneel doorontwikkeld en uitgebreid tot de Vakgroep Argentijnse Tango van het Rotterdams Conservatorium/CODARTS met als belangrijkste voorvechters Carel Kraayenhof en Leo Vervelde. De danstak van het oude Cuartito Azul is zich 12 jaar geleden door de komst van een fulltime vrijwilliger gaan toeleggen op professionalisering en is uitgegroeid tot een zakelijk heldere, artistieke en persoonlijke club, gelegen in het centrum van Rotterdam. Naast het reguliere lesprogramma (aankomend seizoen 21 cursussen) vinden er allerlei aan tango gelieerde activiteiten plaats zoals tango dans'salons', concerten, optredens van Argentijnse gastdocenten, workshops, masterclasses en eindexamens van Conservatoriumstudenten.

In de loop der jaren zijn er een aantal bijzondere 'buitenschoolse' activiteiten gepasseerd vanuit Cuartito Azul.
Een greep uit de activiteiten:
 • Samenwerking met Concertgebouw De Doelen - concertseries met tangofeest na, jaarlijkse presentaties op de Parade, de Rotterdamse Uitmarkt, Salons in Staal Rotterdam en het Zalmhuis
 • Feest en optredens in de Rotterdamse Schouwburg n.a.v. 'Orestes Last Tango' en tijdens het slotfeest van het 33th Internationaal Filmfestival
 • Deelname aan Tango Discovery Festival -Wuppertal, Dutch heroes-night/TangoMagia Festival - Amsterdam, Tango a la Carte - Alkmaar, Zuricher TangoWoche en NeotangoFestival Maastricht 
 • Deelname aan het programma Master Class door de VARA met Sonja Barend en Juan Carlos Copes, medewerking aan diverse locale radio- en TVitems in Rijnmond
  Optredens in Calypso tijdens Mystic Mojo, in Club Prachtig, Strand aan de Maas, tangopresentatie bij Architectuurfestival Kop van Zuid en tijdens de Museumnacht in het Wereldmuseum
 • Groepsoptredens in Off Corso, bij de Feria Espanola en i.s.m. Putomayo World Music op het 35th Internationaal Filmfestival Rotterdam
 • Organisatie tangofeest met Narcotango in NightTown tijdens Bazar Curieux
  Salons in (voorheen) DMW, in Land van Waas en drijvend Theater BEP
 • Voorbereiding aan voorstelling Tangorilla door dansgezelschap Lieber Gorilla
 • Deelname aan Day of Dance Rotterdam, Showcase in Theater Zuidplein
 • Workshops en/of optredens t.b.v. onderwijsconferentie DSO in de VanNelle Fabriek, Lunch-Cultuur Hogeschool Rotterdam, Dunya Festival 2004, Primavera Kunstbeurzen, Deloitte Partnersmeeting, GGZ-Europoort informatiemiddag, voor TNO/IFCON en tijdens Park De Plantage Nachtfeest in Schiedam.
 • Organisatie Dag van de Argentijnse Tango en festival TangoWorks op het Westelijk Handelsterrein
 • Foto in De Volkskrant, De Telegraaf, het NOS Journaal, Rotterdams Dagblad, Speakers Magazine, cover PuntUit Magazine en in verschillende locale bladen
 • Medewerking aan artikelen over Argentijnse tango in tangomaandblad La Cadena, Rails, DIMI, R'Uit, Havenloods, NL10, George, Metro en Vrij Nederland
 • Samenwerking met Pluimen B.V.
 • Verzorging docentenworkshop Kaderopleiding internationale dans/werelddans SKVR.
Zakelijke opdrachten voor o.a.:
 • Taste & Travel event, dansoptredens en tango workshop (2016)
 • ROC Midden Nederland, workshop rondom leiding geven (2016)
 • Stichting de Cultuurbrigade, dansoptredens (2015)
 • CurZusenZo, workshops rondom communicatie en vertrouwen (2015)
 • KNMG SS-Rotterdam, dansoptreden (2015)
 • Deelgemeente Prins Alexander, workshop thema Leiderschap (2014)
 • Alliantie West-Kruiskade, dansoptredens (2014)
 • Gem. Rotterdam, Afd. Gebiedsaccountmanagement, teamdag (2014)
 • OranjeFonds, workshops (2014)
 • Boersema van Veen advocaten, workshop en dansoptreden teamdag (2014)
 • Bestuursdienst Gemeente Rotterdam (2014)
 • Hogeschool Inholland (2013)
 • Museum Rotterdam (2013)
 • The Marketing Company (2013)
 • F-Fect (2013)
 • Kunsthal Rotterdam (2012, 2013)
 • Gemeente Albrandswaard (2013)
 • LionsClub Rotterdam (2013)
 • Museum Boijmans (2012)
 • Rotterdams Philharmonisch (2012)
 • Lionsclub Rhoon (2012)
 • Maatschap Orthopedie (2011)
 • Woonstad Rotterdam (2011)
 • Erasmus Universiteit (2011)
 • Welzijnsorganisatie Perspect (2011)
 • Stichting Silhueta (2010, 2011)
 • Dnascentrum Swing-inn (2010, 211)
 • LOVAH-Lustrum (2010)
 • Stichting de Loodsen (2010, 2011)
 • Stedion Selectie & Ontwikkeling BV (2010)
 • BVR Adviseurs (2009)
 • Gauchos aan de Plas (2009, 2013)
 • HACO Hotels (2009)
 • Stedelijk Museum Schiedam (2009)
 • DS+V Stedebouw (2009)
De Docenten
Hugo en MariekeHugo Buiten en Marieke Timmer zijn de drijvende kracht achter Cuartito Azul. Marieke groeide op tussen de Texelse weilanden, kreeg door de jaren heen een rijke ervaringsachtergrond van verschillende dansen en studeerde in 1995 af in Vergelijkende Kunstwetenschappen. Na haar baan in de PR bij Urgent Dance maakte ze in Rotterdam met veel energie van haar passie haar werk. Hugo kwam in aanraking met de Argentijnse tango dans als professioneel klassiek gitarist en liefhebber van de muziek van Astor Piazzolla. Naast de tango is hij fervent motorrijder, humorist, groot liefhebber van funk&soul en dromend muziekproducent. Beiden zijn gediplomeerd Master practitioner NLP.
Door hun openheid en onderzoek naar ontwikkelingen binnen het tangospectrum hebben ze een rijkdom aan kennis en kwaliteit opgebouwd. Hun ideeen zijn sterk verbonden aan progressieve concepten van de Tango Nuevo en van Mauricio Castro (Tango discovery), waarin veel aandacht wordt besteed aan natuurlijkheid en comfort van beweging, begrip van de organische structuur van de dans en een hoge mate van improvisatie en plezier. Een recente training bij de huidige tangotop -Sebastian Arce en Mariana Montes- heeft ze hierin verder geinspireerd. Marieke en Hugo dansen soepel, dynamisch, sensueel en muzikaal. In hun lessen hechten ze sterk aan gestructureerde lessen met humor en haalbare doelen, in de school aan een open en bruisende sfeer. Hugo en Marieke geven daarnaast regelmatig workshops en optredens voor bedrijven, culturele instellingen en media.
Hun eigen website: www.tangosynthese.nl

Hendrik Jan van Rijswijk en Ester Huijnen
Hendrik Jan begon zijn ontdekkingsreis door de grote wijde tangowereld in 1998. Sindsdien heeft hij veel kennis over de dans en de muziek opgedaan. Hij bezoekt jaarlijks Buenos Aires om zelf workshops te nemen en zich te laten inspireren door de laatste ontwikkelingen. Als danser kenmerkt hij zich door muzikaliteit, dynamiek en liefde voor het onverwachte, als docent is hij enthousiasmerend, analytisch en legt hij duidelijk uit. Verder verzorgt hij als DJ Quique op menig salon de muziek; van klassieke tango tot meer moderne Tango Electronico. Hendrik Jan studeerde wijsbegeerte en geschiedenis, werkte als journalist, docent op een middelbare school en als beleidsadviseur bij de gemeente Rotterdam. Hendrik Jan heeft Cool!Tango opgericht, waarmee hij een grote groep jongeren met tango kennis laat maken (www.cooltango.nl). Ester Huijnen zag rond 2004 een tangostel op de Parade dansen en was direct verkocht. Niet veel later trok ze zelf de stoute schoenen aan en is ze een cursus gaan doen bij Cuartito Azul. Inmiddels bezoekt ook zij jaarlijks Buenos Aires. Ze heeft daar workshops genomen bij onder andere: Gustavo Naveira & Gisele Anne, Julio Balmacea & Corina de la Rosa en Sebastian Arce & Mariana Montes. Ester is van alle markten thuis: ze danst van Open tot Close Embrace. In haar lesgeven communiceert ze heel duidelijk en heeft ze veel aandacht voor de persoon. In het dagelijks leven werkt Ester bij Villa Zebra en daarnaast is ze moeder van twee kinderen. Hendrik Jan en Ester organiseren maandelijks een salon in Jazzcafe Dizzy en verder geven ze naast hun lessen bij Cuartito Azul regelmatig workshops in andere steden (zie hun facebookpagina).
 
Regina Lerma Martinez is opgegroeid in Spanje en Duitsland en als danseres is ze een lichtend voorbeeld voor veel tangodames. Op de dansvloer weet ze haar verleidelijke vrouwelijkheid als geen ander tot uiting te brengen, soms ondeugend en meestal met een knipoog. Als moeder van vier kinderen en danslerares is Regina begiftigd met een grote sociale intelligentie geeft zij heel toegankelijk en invoelend les. Haar kookkunsten zijn inmiddels fameus in Cuartito Azul en ver daar buiten door haar culinaire workshops (www.laseduccion.nl). Daarnaast fabriceert Regina sexy kledingcreaties voor op de dansvloer.
 
 
 
Stijn Rademakers begon ongeveer zestien jaar geleden met zijn reis in de tango. Hij heeft de pionierstijd van tango in Nederland meegemaakt en een aantal van de beroemde, inmiddels overleden, Argentijnse milongueros nog zien dansen en les geven. Na een tangopauze van vier jaar geeft Stijn sinds enige tijd weer lessen bij Cuartito Azul. Zijn technisch inzicht, sterke theoretische onderbouwing, gevoel voor esthetiek en grote liefde voor de tangomuziek maken hem tot een heldere en enthousiaste docent. Stijn werkt naast de tango als architect bij Hoogstad Architecten, rent zo nu en dan een marathon en is held in het bereiden van Sushi.
 
 
 
Débora Soto received her education as a ballet dancer in Teatro Colon of Buenos Aires. She came to Europe with a scholarship to study in France where she obtained her diploma as a dance teacher. For the last 12 years she worked as Ballet Master/repetiteur in France, Sweden and now works at Scapino Ballet Rotterdam. Like many Argentines living abroad, Débora started dancing tango in Sweden in 2005, as a way to stay closer to their culture. But then discovered the richness of this social dance and enjoys sharing her approach and awareness of the body motion with the students.
 
 
 
Nieuw in ons lerarenteam vanaf januari 2019:
Mariano Laplume & Maral Kojayan (Buenos Aires, London).
Maral is known for her graceful yet electric accuracy, her active creativity and expressive presence. Her intensive investigation and particular attention to the connection, organic movement, technical precision and to the quality of movement has led her to teach and perform in many cities around the world.
Mariano was part of the very succesfull Sexteto Milonguero (violin player), he is a fully qualified Alexander Technique Teacher and developed and combined his knowledge of music and body awareness with the fundaments of tango. The synthesis between music, movement and body awareness in Mariano gives rise to a dance characterised by rhythmic accuracy, postural elegance and a fine-tuned lead through a clear yet gentle embrace. 
 
 
 
Cursussen
De lessen zijn gefundeerd op een in Buenos Aires ontwikkelde methode die de basisstructuur van de tango heeft blootgelegd, veel inzicht geeft in de werking van stijlelementen en gemakkelijke manieren herbergt om deze met plezier te leren (Tango Discovery). Door te werken vanuit dit in theorie eenvoudig te begrijpen systeem is het voor de (beginnende) danser niet nodig om de ene na de andere sequentie van passen te onthouden, maar ontwikkelt hij snel inzicht in de bouwstenen van de dans, het comfort van het bewegen daar binnen, en daarmee de mogelijkheid en creativiteit om passen te kunnen combineren in elke gewenste opeenvolging.

Hoe verder je vordert als danser, hoe groter het aantal mogelijkheden waarmee je kunt improviseren, hoe groter het bewustzijn van de bewegingen, hoe meer middelen om de muziek te vertalen en hoe meer zekerheid om met wie dan ook het spannende spel van leiden en volgen aan te gaan. Hoewel je op feesten en oefengelegenheden uiteraard met iedereen kunt dansen die bekend is met de tango, dien je de lessen met een vaste partner te volgen. Voor beginners zonder danspartner is er een aparte proefles om een lespartner voor de cursus te kunnen ontmoeten (zie de agenda voor de data).

Cuartito Azul organiseert verschillende mogelijkheden om te oefenen, te trainen, elkaar te ontmoeten en naar tangofeesten te gaan. Zoals iedereen weet, groeien vaardigheden veel sneller bij regelmatige oefening. Met wekelijks slechts een beetje meer oefenen dan helemaal niets, zul je meteen al merken met een veel groter gemak op de dansvloer te staan. Door de unieke en erg leuke samenwerking tussen de tangovakgroep van het Conservatorium en Cuartito Azul is met regelmaat een 'gewone' dinsdagse oefenavond een happening met veel sfeer, en zeker de moeite waard om te bezoeken.
Schroom niet, kom gewoon langs!

Voor openingstijden en dergelijke kun je de agenda raadplegen.

Alle rechten voorbehouden Cuartito Azul, Rotterdam. Tel (010) 452 73 77
Terug naar boven